Начало за ISO 9001:2015 Система за управление Подготовка Сертификация Обучениe

ISO 9001:2015

Що е то ISO?

Подготовка. Сертификация. Обучение

Сертификация

Финалният етап, моментът на истината в процеса на разработване и внедряване на една система за управление на качеството ISO 9001 е нейната сертификация.
Това е така, защото сертификационният одит показва и доказва
дали системата покрива изискванията на стандарта ISO 9001;
какви са възможностите за нейното подобрение и дали е способна да постига целите си;
какви ползи ще донесе за фирмата.
В този смисъл, сертификацията е „черешката на тортата”.
Тя е акт на извеждане на фирмената система за управление на качеството от анонимност към придобиване на публичност чрез включването й в общността на сертифицираните системи. Това, разбира се, направено от акредитирана сертификационна организация.

Полезна информация

Стандартите са динамични, често се налагат промени и актуализиране на версиите. Отговорното лице за системата за управление трябва да има ангажимент да следи тези промени и да ги актуализира своевременно.

Промените в стандартите налагат актуализиране на системите за управление и съответно ресертификация и миграция към актуалните версии. За повечето от стандартите има гратисен период от 3 години, през които трябва да се направи промяната. За да се запознаете с промените в стандартите може да посетите специализирано обучение или да закупите актуалната версия на стандарта от съответната институция.

с

"Всичко може да бъде направено по-добре, отколкото е правено до момента"

Хенри Форд