Начало за ISO 9001:2015 Система за управление Подготовка Сертификация Обучениe

ISO 9001:2015

Що е то ISO?

Подготовка. Сетификация. Обучение

Какво обучение да изберем?

Модулният семинар е поредица от еднодневни обучения за запознаване със стандарти за управление. Целта е да се осмислят идеите на стандартите, да се развият умения за интерпретиране и прилагане на изискванията им, да се вникне в организационния и човешки аспект на работата по въвеждане на системите, да се усвоят техниките за одит и оценка на внедрените системи. Форматът на провеждане позволява на всеки участник да посети модулите, които представляват интерес за него.

За кой е подходящо това обучение?
ръководители на организации;
представители на ръководството;
одитори „от втора страна“;
мениджъри и вътрешни одитори на стандартизирани системи за управление;
консултанти и специалисти по стандартизирани системи за управление;
всеки, които има желание да научи повече за стандартите и да ги прилага на практика.
Семинарите са с практически насочени, дават примери за внедряване, работа и добри практики от богатия опит на лекторите на Алфа Куолити България.
Продължителността на курса варира в завсимост от броя на стандартите с които желаете да се запознаете. След обучението получавате удостоверение за запознаване с избраните от Вас стандарти.

ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СТАНДАРТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Целта е да се представи съдържанието и да се дадът насоки и съвети за внедряване, приложение и управление на различните видове стандати. Продължителността на курса варира в завсимост от броя на стандартите с които желаете да се запознаете. След предминаване на курса получавате удостоверение за преминато обучение по избраните от Вас стандарти.

ВЪТРЕШЕН ОДИТОР НА СТАНДАРТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Обучението е специализирано за подготовка на Вътрешни одитори на системи за управление. Продължителността на курса е минимум два учебни дни (вкл. модул 3 и един или повече избрани от Вас стандарти). След преминаване на курса получавате удостоверение за Вътрешн одитор на стандартизирана система за управление.

МЕНИДЖЪР НА СТАНДАРТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Продължителността на курса е минимум два учебни дни (вкл. модул 4 и един или повече модули за конкретни стандарти След преминаване на курса получавате удостоверение за Мениджър на стандартизирана система за управление.
<

Какво удостоверение ще получа след преминаване на обучението?

Удостоверенията се издават персонално на всеки участник преминал определен курс на обучение.
Видовете удостоверения са:
Удостовение за преминато обучение за запознаване с избран/и от Вас стандарт/и
Удостоверение за Вътрешен одитор на система за управление
Удостоверение за Вътрешен одитор и мениджър на система за управление

"Всичко може да бъде направено по-добре, отколкото е правено до момента"

Хенри Форд

Сайтът www.iso9001bg.com e създаден от Алфа Куолити България за Вас!
Copyright Алфа Куолити България ЕООД © 2019

Powedeep-orange by w3.css