Начало за ISO 9001:2015 Система за управление Подготовка Сертификация Обучениe

ISO 9001:2015

Що е то ISO?

Подготовка. Сертификация. Обучение

Какво обучение да изберем?

Модулният семинар е поредица от еднодневни обучения за запознаване със стандарти за управление. Целта е да се осмислят идеите на стандартите, да се развият умения за интерпретиране и прилагане на изискванията им, да се вникне в организационния и човешки аспект на работата по въвеждане на системите, да се усвоят техниките за одит и оценка на внедрените системи. Форматът на провеждане позволява на всеки участник да посети модулите, които представляват интерес за него.

За кой е подходящо това обучение?
ръководители на организации;
представители на ръководството;
одитори „от втора страна“;
мениджъри и вътрешни одитори на стандартизирани системи за управление;
консултанти и специалисти по стандартизирани системи за управление;
всеки, които има желание да научи повече за стандартите и да ги прилага на практика.
Семинарите са с практически насочени, дават примери за внедряване, работа и добри практики от богатия опит на лекторите на Алфа Куолити.
Продължителността на курса варира в зависимост от броя на стандартите с които желаете да се запознаете. След обучението получавате удостоверение за запознаване с избраните от Вас стандарти.

ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СТАНДАРТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Целта е да се представи съдържанието и да се дадaт насоки и съвети за внедряване, приложение и управление на различните видове стандаrти. Продължителността на курса варира в завсимост от броя на стандартите с които желаете да се запознаете. След преминаване на курса получавате удостоверение за избраните от Вас стандарти.

ВЪТРЕШЕН ОДИТОР НА СТАНДАРТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Обучението е специализирано за подготовка на Вътрешни одитори на системи за управление. Продължителността на курса е минимум два учебни дни (вкл. модул 3 и един или повече избрани от Вас стандарти). След преминаване на курса получавате удостоверение за Вътрешeн одитор на стандартизирана система за управление.

МЕНИДЖЪР НА СТАНДАРТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Продължителността на курса е минимум два учебни дни (вкл. модул 4 и един или повече модули за конкретни стандарти След преминаване на курса получавате удостоверение за Мениджър на стандартизирана система за управление.

Какво удостоверение ще получа след преминаване на обучението?

Удостоверенията се издават персонално на всеки участник преминал определен курс на обучение.
Видовете удостоверения са:
Удостоверение за преминато обучение за запознаване с избран/и от Вас стандарт/и
Удостоверение за Вътрешен одитор на система за управление
Удостоверение за Вътрешен одитор и мениджър на система за управление

"Всичко може да бъде направено по-добре, отколкото е правено до момента"

Хенри Форд

Сайтът www.iso9001bg.com e създаден от Алфа Куолити за Вас!
Copyright Алфа Куолити © 2022

Powedeep-orange by w3.css