Сертификация


Финалният етап, моментът на истината, в процеса на разработване и внедряване на една система за управление на качеството ISO 9001 е нейната сертификация. Това е така, защото сертификационният одит показва и доказва, дали системата покрива изискванията на стандарта ISO 9001, какви са възможностите за нейното подобрение и дали е способна да постига целите си и оттам, в крайна сметка, дали ще носи полза за фирмата.

В този смисъл, сертификацията е „черешката на тортата”. Тя е акт на извеждане на фирмената система за управление качеството от анонимност и придобиване на публичност чрез включването й в общността на сертифицираните системи, когато това е направено от акредитирана сертификационна организация.

Сертификационният одит се провежда на 2 етапа. Първият, цели да покаже дали документацията на системата отговаря на изискванията на стандарта ISO 9001 и дали фирмата има готовност за съшинския  Втори етап.

Във втория етап фирмата демонстрира реално работещата система, т.е. познаване и използване на документацията, както и съответните записи от това.

Поставя се въпросът, колко скоро, след като една система по ISO 9001 е внедрена, може да се отиде на сертификационен одит. Въпреки битуването на разни срокове, от броени дни, до седмици и месеци, истината е една. Тогава, когато системата може да даде всички изисквани от стандарта доказателства, че работи и дава резултат. Т.е. това си е работа на самата фирма.

Срещата между сертификатора и фирмата на сертификационния одит не е единствената. Както се казва, двете организации се венчават една за друга, поне за 3 години. В следващите 2 години след сертификационния одит има още 2 срещи, по една годишно, на които сертификаторът ще иска да получи доказателства, че системата е поддържана, но едновременно с това и да даде насоки за подобрението й, което да е от полза за фирмата.

В този следсертификационен период, сертификаторът е този, който се „грижи” (или по-точно казано надзирава) фирмената система да работи и да дава резултат. Разбира се, да не забравяме, че първата грижа за това е на самата фирма.